امکانات یک نرم افزار باشگاه مشتریان حرفه ای

یک نرم افزار باشگاه مشتریان حرفه ای دارای قابلیت های متنوعی است که هر گروه از این امکانات بر اساس تکنیک های مشخصی در مدیریت کسب و کار طراحی شده و هدف خاصی را دنبال می کند

• مجموعه امکانات امتیاز دهی یا اعتبار دهی
• مدل های مختلف نحوه استفاده مشتریان از امتیاز یا اعتبار
• مدل های مختلف تبدیل امتیاز به اعتبار ریالی و استفاده از آن
• مدل های مختلف برخورداری مشتری از مزایای خاص
• مدل های مختلف دسته بندی مشتریان در درجه های مختلف
• مجموعه امکانات مربوط به گزارش گیری از باشگاه مشتریان و بانک اطلاعاتی مشتریان
• مجموعه امکانات مربوط به تحلیل رفتار مشتریان بر اساس پارامتر های موجود
• مدل های مختلف طراحی و ایجاد پیشنهادات فوق العاده و کمپین های تبلیغاتی
• روش های متنوع بازاریابی مستقیم و غیر مستقیم توسط مشتریان و بازاریاب ها
• استفاده از شیوه های ارتباطی مختلف جهت اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با مشتریان عضو باشگاه مشتریان
• استفاده از بستر های متنوع شبکه های اجتماعی جهت تبلیغات و جذب مشتریان جدید

در یک باشگاه مشتریان حرفه ای، با امکانات و قابلیت های کامل، سعی می شود تا بهترین و تاثیر گذار ترین راهکارهای وفادارسازی مشتریان با توجه به نوع و شرایط آن کسب و کار در قالب یک سیستم یکپارچه باشگاه مشتریان طراحی و راه اندازی شود.
اما استفاده از تمامی امکانات و قابلیت های موجود بصورت همزمان درست مانند این است که برای رسیدن به یک مقصد بخواهید بصورت همزمان از 4 مسیر موجود حرکت کنید !
ابتدا باید نوع کسب و کار، نیاز ها و مشتریان آن کسب و کار، بصورت کامل آنالیز شود و سپس بر اساس هدف گذاری ها و اولویت های آن کسب و کار نسبت به طراحی و اجرای این امکانات و قابلیت ها اقدام شود.

تاثیرات مشارکت مشتری

مدیریت مشارکت مشتری بایستی درمضمون سایر ابتکارات بازاریابی مانند تبلیغات، حفظ مشتری، مدیریت شکایت، بهبود خدمات و برنامه های ارائه پاداش و وفاداری بررسی گردد. به عبارت دیگر مدیریت مشارکت مشتری را به عنوان یک چشم انداز در حال ظهور در مدیریت مشتری بایستی به عنوان مولفه تلاش شرکت در راستای افزایش ارزش مشتری با جذب مشتریان جدید، حفظ مشتریان موجود، کاهش هزینه های مشتریان جاری و فروش محصولات و خدمات بیشتر برای مشتریان درک گردد.
تحقیقات نشان داده اند، راهبردهای صریح شرکت ها برای تهییج مشارکت مشتری می تواند سبب افزایش راندمان و اثربخشی، خلق ارزش و افزایش روابط مشتری گردد. برخی از محققین روی نیاز به شناسایی و اندازه گیری مشارکت مشتری در شرکت ها برای رشد خط مبنا تاکید کردند و چهار مولفه ارزش مشارکت مشتری و معیارهای این مولفه ها را پیشنهاد کردند. بعلاوه چارچوب ارزش مشتری و معیارهای جامعی را پیشنهاد کردند که شرکت ها سعی در کسب و اندازه گیری ارزش مشارکت مشتری به منظور سودآوری آن را دارند.
مدیریت مشارکت مشتری یک گزینه حیاتی مدیریت ارزش مشتری و اثربخشی و کارآیی آن به لحاظ چشم انداز کوتاه و بلند مدت بایستی با منطق معیارهای عملکرد بازاریابی یکپارچه گردد. بنابراین، ارزیابی تاثیرات مدیریت مشارکت مشتری بایستی در تطابق با منطق بهره وری بازاریابی صورت گیرد. در نتیجه با توجه به دارایی های بازاریابی، تاثیرات مدیریت مشارکت مشتری بایستی با اهداف مدیریت دارایی مشتری با ارجاع به موضوع کسب مشتری، حفظ آن و توسعه حاشیه سود هماهنگ گردد.