سه شکل کلی برنامه های باشگاه مشتریان مبتنی بر تفکیک مشتریان

برنامه های باشگاه های مشتریان به تفکیک مشتریان در سطوح مختلفی جهت ایجاد حس تمایز و انگیزه در آنها می پردازند که به سه شکل کلی برنامه های مبتنی بر امتیاز، بازگشت اعتبار و سطح بندی تقسیم می شود. اغلب، باشگاه ها مشتریان خود را بر اساس ارزش هایی نظیر میزان خرید، دفعات مراجعه مجدد و … و با فرمولی خاص به سطوح مختلفی تقسیم بندی می کنند.

برنامه های باشگاه مشتریان مبتنی بر Cash Back

برخی دیگر از برنامه های وفاداری که به Cash Back معروف هستند با بازگرداندن اعتبار قسمتی از خرید مشتری در حساب وی به عنوان اعتبار سعی در ایجاد انگیزه برای مراجعه مجدد وی دارند. این اعتبار می تواند در خرید بعد تنها از آن فروشگاه و یا جهت دریافت خدمات از دیگر اعضای اکوسیستم باشگاه مشتریان استفاده شود. برخی دیگر از باشگاه ها که عملکردی نزدیک به برنامه های بازگشت اعتبار دارند، با حذف مفهومی به نام پول، اقدام به ارائه امتیاز می نمایند که این امتیاز در حقیقت مفهومی پولی دارد.

انواع باشگاه های مشتریان از منظر عضو گیری

 

باشگاه های مشتریان باز

باشگاه های باز به آن دسته از باشگاه مشتریان گفته می شود که برنامه های وفاداری متفاوتی در سطح برند خود و سایر برندها اجرایی می نماید و مشتریان بالقوه سایر برندها نیز ممکن است جزئی از خدمات گیرندگان در باشگاه باشند. در این نوع از باشگاه های وفاداری، مشتریان جدید به محض عضویت در باشگاه از امتیازات اولیه ای جهت دریافت خدمات بهره می برند و همچنان مشتریان سابق برای دریافت خدمات و امتیازات اولویت بیشتری را دارا هستند.

 باشگاه های مشتریان بسته یا محدود

باشگاه مشتریان بسته یا باشگاه مشتریان محدود همانطور که از نام آن پیداست صرفا ارائه دهنده خدمات به مشتریان برند صاحب باشگاه را هدف قرار داده است. در این باشگاه ها ارائه خدمات با نام برند اصلی صورت می پذیرد و مدیریت خدمات در دست برند اصلی است. همچنین این باشگاه ها مشتریان بالقوه را هدف قرار نمی دهد و برنامه های بازگشت مشتری تنها هدف آنهاست.

خدمات قابل ارائه در باشگاه مشتریان

خدمات دارای هزینه یا سخت

خدمات دارای هزینه که به خدمات سخت مشهور هستند به خدماتی اطلاق می شوند که برای شرکت تأمین کننده باشگاه مشتریان دارای هزینه است مانند هدایا و قرعه کشی.

 خدمات بدون هزینه یا نرم

خدمات بدون هزینه که به خدمات نرم نیز مشهور هستند شامل خدماتی است که برای شرکت تأمین کننده باشگاه هزینه زیادی در پی ندارند مانند تخفیفات سایر برندها و یا ارائه خدمات از جنس احترام به مشتری مانند جای پارک برای بانوان باردار، حضور در جشن ها ویا دعوت به یک مراسم.

دسته بندی های دیگری نیز وجود دارد اما شاید از مهم ترین المان ها در باشگاه مشتریان های نوین، استفاده از پلتفرم هایی است که این امکان را به شرکت تأمین کننده بدهد تا با رصد درست وضعیت برنامه های وفاداری و همچنین ارتباط مؤثر با مشتریان در طول زمان، به اهداف باشگاه مشتریان که همان بازگرداندن مشتریان و افزایش شاخص” ارزش طول عمر مشتری و تعداد دفعات مراجعه” آنها است نزدیک شود.