تعریف کلمه وفاداری در باشگاه مشتریان

کلمه وفاداری، به طور سنتی برای توصیف وفاداری یک عامل یا یک فرد مورد استفاده قرار می گیرد. اخیرا، آن را در یک زمینه تجاری نیز مورد استفاده قرار می دهند. وفاداری برای توصیف تمایل مشتری به ادامه حمایت از یک مجموعه یا سیستم فروش در بلند مدت صورت می گیرد، مشتری وفادار معمولا محصول یا کالای خریداری شده را به دوستان و اطرافیان خود نیز توصیه می کند. و این موجب تبلیغ نیز میشود. وفاداری مشتری فراتر از رفتار او است و حاوی ترجیحات، میل و اهداف بلند مدت در مورد خرید از یک سیستم فروش خاص می باشد.

عوامل موثر برای وفادارسازی باشگاه مشتریان

موفقیت یک برند برای وفادارسازی مشتریان تحت تاثیر بسیاری از عوامل است، از جمله این عوامل می توان به نوع نگرش و رفتار مشتریان اشاره کرد. اعتقاد بر این است که سطح بالای خدمات یکی از دلایل اصلی وفاداری مشتری است. با توجه به پژوهش های اخیر هدف اصلی هر شرکت سودآوری است و یک روش برای دستیابی به این هدف، بدست‌آوردن و حفظ مشتری وفادار است. مشتری وفادار به استفاده از یک محصول یا خدمات ادامه می دهد و بر اساس نگرش و رفتار فروشنده تصمیم بر ادامه یا متوقف کردن خرید خود می‌کند. برای حفظ رابطه مشتری با سیستم فروش، اعتماد مشتری و نگرش مثبت او به برند از اهمیت زیادی برخوردار است. مطالعات نشان می دهد که مشتری راضی باعث ایجاد نگرش مطلوب نسبت به محصول و خدمات می‌شود که این امر هم منجر به تبلیغات دهان به دهان برای شرکت و محبوبیت و خوش‌نامی برند، شرکت و مجموعه سیستم های فروش می‌گردد.

نقش باشگاه مشتریان در برندسازی

یک کلمه مثبت از دهان مشتری وفادار و توصیه خرید محصول یا خدمات شما به دوستان و بستگان به مراتب تاثیر بیشتری نسبت به انواع مختلف تبلیغات خواهد داشت. رشد سریع بازار و توسعه جامعه اطلاعاتی، توجه روزافزون مدیران فروش شرکت و نمایندگان بخش های بازاریابی به منظور ایجاد روابط صمیمی تر با مشتریان به روش هایی با هدف جذب مشتری و ایجاد وفاداری در مشتری منجر می شود. بنابراین، به راحتی می‌توان از میزان وفاداری مشتریان به برند، به عنوان بهترین ابزار ارزیابی عملکرد تیم فروش یک شرکت استفاده کرد. به دلیل وجود رقابت‌های شدید بین مجموعه های فروش به‌منظور وفادارسازی مشتریان به نوعی به یک مسئله بسیار مهم در بازار رقابتی تبدیل شده است.

آیا تا به حال در مورد بهترین راه برای افزایش وفاداری مشتریان فکر کرده‌اید؟ با استفاده از روش های سنتی می توانید موفق به برگشت فقط 10% از مشتریان پر سود خود شوید اما زمانی که با انواع پاداش برای مشتریان وفادار خود آشنا می‌شوید، با استفاده از ابزارهای هوشمند تحلیل رفتار مشتریان به راحتی می توانید تا 70% از مشتریان پر سود خود را به مشتریان وفادار خود تبدیل کنید.