در چند سال گذشته برند های بسیاری بدون اطلاع از کارکرد باشگاه مشتریان، اقدام به راه اندازی آن کرده اند؛...